Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
Wyświetlono wersję archiwalną wątku "Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy" z forum pl.biznes.banki
tensor1
Ponieważ dostałem dużo pytań na priva o szczegóły dotyczące porównywania
kosztów kredytów po wprowadzeniu EURO, poniżej podaje  wszystkie
potrzebne wzory do zbudowania takiego kalkulatora w Excelu. Robię to w
oddzielnym wątku aby każdy zainteresowany mógł szybko znaleźć.

DANE WEJSCIOWE
1. Wielkość kredytu (w PLN) -  K
2. Okres kredytowania  – n
3. Okres do wprowadzenia EURO  - t
4. Kurs kupna dewiz przy uruchamianiu kredytu – kk
5. Początkowy kurs sprzedaży dewiz – K1
6. Oprocentowanie kredytu w PLN – r
7. Oprocentowanie kredytu walutowego – e
8. Zmniejszenie końcowego kursu sprzedaży dewiz - kNBP
9. Oprocentowanie kredytu po wprowadzeniu EURO - w

UWAGI:
a. Wielkości 2, 3 wprowadzamy w miesiącach.
b. Wielkości 6,7,8,9 wyrażone w ułamkach a wyświetlane w procentach.
c. Wielkość 8 oznacza o ile będzie mniejszy kurs średni waluty w NBP
w stosunku do kursu sprzedaży  w chwili wprowadzenia EURO; dzisiaj
wielkość ta jest rzędu 1-2% .

Celem programu jest wyliczenie takiej wartości końcowego kursu sprzedaży
walut (K2) aby koszt (KOSZT) kredytu w PLN był  zbliżony do kosztu
kredytu w walucie. Koszt ten składa się z czterech składników wyrażonych
w tej samej walucie (przyjąłem PLN)

          KOSZT = KS + OS + KP + OKP,

gdzie
KS – spłacony kapitał do chwili wprowadzenia EURO
OS – spłacone odsetki do chwili wprowadzenia EURO
KP – pozostały kapitał
OKP – odsetki z pozostałego kapitału

WYNIKI
1. Końcowy kurs sprzedaży dewiz – K2

2. Koszt kredytu w PLN – KOSZT =(2a)+(2b)+(2c)+(2d)

2a. Kapitał spłacony – KS

     KS = K*t/n

2b. Odsetki spłacone – OS

     OS = K*r*ws,
gdzie
      ws = (2n-t+1)*t/(24n)

2c.  Pozostały kapitał -  KP

     KP = K*(1-t/n)

2d. Odsetki z kapitału pozostałego

     OKP = KP*w*(n-t+1)/24

3. Koszt kredytu w walucie – KOSZT =(3a)+(3b)+(3c)+(3d)

3a. Kapitał spłacony – KS

      KS = (K/kk) * (t/n) * (K1+K2)/2

3b. Odsetki spłacone – OS

      OS = (K/kk)*e*ws*(wg*K1+(1-wg)*K2),
gdzie
        wg = (3n-t+2)/(6n-3t+3)

3c.  Pozostały kapitał -  KP

      KP = (K/kk)*(1-t/n)(1-kNBP)*K2

3d. Odsetki z kapitału pozostałego

     OKP = KP*w*(n-t+1)/24

Teraz trzeba uruchomić solvera, aby tak dobrał K2, żeby (2) = (3).

UWAGA.
Program dla ustalonego K1 i K2 wyznacza kursy kupna wg liniowej
aproksymacji . Stąd we wzorze na OS występuje pewna kombinacja
liniowa  wg*K1+(1-wg)*K2 kursów brzegowych K1, K2, zaś we
wzorze na KS ich średnia arytmetyczna (K1+K2)/2. Postać wagi
wg można prosto wyliczyć przez zsumowanie odpowiedniego ciągu.
Jak ktoś chce niech sprawdzi poprawność moich obliczeń.

Niektórzy zarzucają mi, że jeżeli w momencie początkowym kurs
kupna wynosi K1 a końcowym K2 to dlaczego kursy pośrednie
aproksymuje liniowo. Jest to niewątpliwie pewne przybliżenie
rzeczywistości ale powszechnie uważane za jedno z najlepszych;
wtedy statystycznie popełnia się najmniejszy błąd.

W kalkulatorze zakłada się, że oprocentowanie kredytu w PLN
(r) oraz oprocentowaniwe w walucie (e) będzie aż do momentu
wprowadzenia EURO stałe. Zdaje sobie sprawę z tej wady ale
wyniki otrzymane z tego kalkulator mają być tylko jednym z
elementów przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Matematycznie
rzecz biorać nie ma żadnych trudności aby symulować rózne
procesy zmian oprocentowania. Niech się jednak zajnie tym ktoś
inny - ja nie mam tyle czasu.

Chciałbym jeszcze zauważyć, że idea tego kalkulatora polega na
znalezieniu wartości K2 przy którym koszty są porównywalne. Ja
nie twierdzę, że K2 będzie miał taka wartość.  Ja tylko mówię, że
GDYBY miał taką wartość to koszty byłyby porównywalne. Zaś
czy będzie miał rzeczywiście taka wartość (lub mniejszą lub
większą) niech się wypowiadają Specjaliści i Prorocy.

Na koniec chciałbym ponowić swoją prośbę. W internecie
nie ma jeszcze takiego kalkulatora. Bankowcy są tym nie
zainteresowani, zaś pozostałym się nie chce. Większość
woli wieść suche dyskusje bez próby policzenia czegokolwiek.
Dlatego też byłoby dobrze aby jakaś osoba z grupy
zrobiła i udostępniła taki kalkulator. Mój pomysł dotyczący
jego założeń, jest pierwszą, całościową i pewnie nieudolną
próbą.

Tensor1

tensor1
Poprzednia wersja miała krzaczki - przepraszam

Ponieważ dostałem dużo pytań na priva o szczegóły dotyczące porównywania
kosztów kredytów po wprowadzeniu EURO, poniżej podaje  wszystkie
potrzebne wzory do zbudowania takiego kalkulatora w Excelu. Robię to w
oddzielnym wątku aby każdy zainteresowany mógł szybko znaleźć.

DANE WEJSCIOWE
1. Wielkość kredytu (w PLN) - K
2. Okres kredytowania - n
3. Okres do wprowadzenia EURO - t
4. Kurs kupna dewiz przy uruchamianiu kredytu - kk
5. Początkowy kurs sprzedaży dewiz - K1
6. Oprocentowanie kredytu w PLN - r
7. Oprocentowanie kredytu walutowego - e
8. Zmniejszenie końcowego kursu sprzedaży dewiz - kNBP
9. Oprocentowanie kredytu po wprowadzeniu EURO - w

UWAGI:
a. Wielkości 2, 3 wprowadzamy w miesiącach.
b. Wielkości 6,7,8,9 wyrażone w ułamkach a wyświetlane w procentach.
c. Wielkość 8 oznacza o ile będzie mniejszy kurs średni waluty w NBP
w stosunku do kursu sprzedaży  w chwili wprowadzenia EURO; dzisiaj
wielkość ta jest rzędu 1-2% .

Celem programu jest wyliczenie takiej wartości końcowego kursu sprzedaży
walut (K2) aby koszt (KOSZT) kredytu w PLN był  zbliżony do kosztu
kredytu w walucie. Koszt ten składa się z czterech składników wyrażonych
w tej samej walucie (przyjąłem PLN)

     KOSZT = KS + OS + KP + OKP,

gdzie
KS - spłacony kapitał do chwili wprowadzenia EURO
OS - spłacone odsetki do chwili wprowadzenia EURO
KP - pozostały kapitał
OKP - odsetki z pozostałego kapitału

WYNIKI
1. Końcowy kurs sprzedaży dewiz - K2

2. Koszt kredytu w PLN - KOSZT =(2a)+(2b)+(2c)+(2d)

2a. Kapitał spłacony - KS

        KS = K*t/n

2b. Odsetki spłacone - OS

        OS = K*r*ws,
gdzie
        ws = (2n-t+1)*t/(24n)

2c.  Pozostały kapitał - KP

        KP = K*(1-t/n)

2d. Odsetki z kapitału pozostałego

       OKP = KP*w*(n-t+1)/24

3. Koszt kredytu w walucie - KOSZT =(3a)+(3b)+(3c)+(3d)

3a. Kapitał spłacony - KS

        KS = (K/kk) * (t/n) * (K1+K2)/2

3b. Odsetki spłacone - OS

        OS = (K/kk)*e*ws*(wg*K1+(1-wg)*K2),
gdzie
        wg = (3n-t+2)/(6n-3t+3)

3c.  Pozostały kapitał - KP

        KP = (K/kk)*(1-t/n)(1-kNBP)*K2

3d. Odsetki z kapitału pozostałego

        OKP = KP*w*(n-t+1)/24

Teraz trzeba uruchomić solvera, aby tak dobrał K2, żeby (2) = (3).

UWAGA.
Program dla ustalonego K1 i K2 wyznacza kursy kupna wg liniowej
aproksymacji. Stąd we wzorze na OS występuje pewna kombinacja
liniowa  wg*K1+(1-wg)*K2 kursów brzegowych K1, K2, zaś we
wzorze na KS ich średnia arytmetyczna (K1+K2)/2. Postać wagi
wg można prosto wyliczyć przez zsumowanie odpowiedniego ciągu.
Jak ktoś chce niech sprawdzi poprawność moich obliczeń.

Niektórzy zarzucają mi, że jeżeli w momencie początkowym kurs
kupna wynosi K1 a końcowym K2 to dlaczego kursy pośrednie
aproksymuje liniowo. Jest to niewątpliwie pewne przybliżenie
rzeczywistości ale powszechnie uważane za jedno z najlepszych;
wtedy statystycznie popełnia się najmniejszy błąd.

W kalkulatorze zakłada się, że oprocentowanie kredytu w PLN
(r) oraz oprocentowaniwe w walucie (e) będzie aż do momentu
wprowadzenia EURO stałe. Zdaje sobie sprawę z tej wady ale
wyniki otrzymane z tego kalkulator mają być tylko jednym z
elementów przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Matematycznie
rzecz biorać nie ma żadnych trudności aby symulować rózne
procesy zmian oprocentowania. Niech się jednak zajnie tym ktoś
inny - ja nie mam tyle czasu.

Chciałbym jeszcze zauważyć, że idea tego kalkulatora polega na
znalezieniu wartości K2 przy którym koszty są porównywalne. Ja
nie twierdzę, że K2 będzie miał taka wartość.  Ja tylko mówię, że
GDYBY miał taką wartość to koszty byłyby porównywalne. Zaś
czy będzie miał rzeczywiście taka wartość (lub mniejszą lub
większą) niech się wypowiadają Specjaliści i Prorocy.

Na koniec chciałbym ponowić swoją prośbę. W internecie
nie ma jeszcze takiego kalkulatora. Bankowcy są tym nie
zainteresowani, zaś pozostałym się nie chce. Większość
woli wieść suche dyskusje bez próby policzenia czegokolwiek.
Dlatego też byłoby dobrze aby jakaś osoba z grupy
zrobiła i udostępniła taki kalkulator. Mój pomysł dotyczący
jego założeń, jest pierwszą, całościową i pewnie nieudolną
próbą.

Tensor1

tensor1
Chciałbyn dodać jeszcze kilka uwag na temat założeń do budowy kalkulatora
porównującego kredyt w PLN z kredytem denominowanym

1. Do kosztów obu kredytów trzeba jeszcze dodać prowizje, która jest z reguły
różna. Jak sygnalizują na grupie większa dka kredytów denominowanych.

2. W wersji profesjonalnej powinno się także wyznaczać Rzeczywistą Roczną
Stopę Oprocentowania (RRSO). Wtedy problem mozna postawić jeszcze inaczej.
Jaki powinien być kurs sprzedaży K2 w momencie wprowadzenia EURO, aby RRSO były
porównywalne.

3. W uwagach końcowych poprzedniego opisu, krańcowe kursy SPRZEDAŻY K1, K2
nazywałem kursami kupna. Jest to gruba literówka.

Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń. Proszę jednak po ewentualnej
ostrej krytyce (i dobrze), proponować własne konstruktywne propozycję. Jeszcze
raz przypominam, że nie dyskutujemy jakie kursy sprzedaży (lub oprocentowanie)
będą w przyszłości a w szczególności w momencie wprowadzenia EURO, tylko o tym:

**********************
  Jak rzetelnie policzyć tego konsekwencje.
**********************

Kredytobiorca, mając odpowiedne narzędzie (taki własnie kalkulator) sam
wprowadzi odpowiednie parametry i podejmie właściwą jego zdaniem decyzje.
I tak właśnie wyobrażam sobie korzyści z proponowanego narzędzia.

Innym bardzo pomocniczym narzędziem byłby kalkulator, który wspomagał by
kredytobiorcę w odpowiedzi na pytanie: Kiedy należy przewalutować kredyt?
Jest to jednak inny ale bardzo frapujący temt.

Pozdrowienia Trenso1

PS. Uważam, że ta grupa to odpowiednie miejsce (między innymi) na takie właśnie
dyskusje a nie na dywagacje dotyczące np. kotków syberyjskich.

zbiggy

Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń.


hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))
I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P

tensor1

hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))


No cóz, matematykę z matury komuna wyrzuciła a skutki są takie jak widać. W
pełni się z Tobą zgadzam.

I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P
Pozdrawiam, Zbiggy


Dla innych, Kolego dla innych. A poza tym gdzie o tym dyskutować jak nie tutaj.
Tensor1

Piotr Gralak| Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń.

hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))
I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P


Wlasnie dlatego proponowalem mu prace naukowa na ten temat :)

zbiggy

Dla innych, Kolego dla innych. A poza tym gdzie o tym dyskutować jak
nie tutaj. Tensor1


no offence, spoko, miesjsce jak najbardziej słuszne - tak się tylko
podzieliłem uwagą, kiedyś jak byłem na zwolnieniu lekarskim to też pół dnia
pisałem jakieś formuły do obliczania czy opłaca się kupować KK potem pisałem
sprostowania, że we wzorze powinna być czwarta potęga a nie trzecia etc. - i
co? pies z kulawą nogą się w takie rzeczy nie zagłębia - obliczenia można
zachować dla siebie - dla grupy ciekawa może być hipoteza i wnioski
(oczywiście nie dla wszystkich, bo część osób żyje mbankiem, kotami itp. i
słowa excel, kalkulator wzbudzają w nich odruchy wymiotne :)))

Tomasz Waszczynski

pisałem jakieś formuły do obliczania czy opłaca się kupować KK potem
pisałem
sprostowania, że we wzorze powinna być czwarta potęga a nie trzecia etc. -
i
co? pies z kulawą nogą się w takie rzeczy nie zagłębia - obliczenia można
zachować dla siebie - dla grupy ciekawa może być hipoteza i wnioski
(oczywiście nie dla wszystkich, bo część osób żyje mbankiem, kotami itp. i
słowa excel, kalkulator wzbudzają w nich odruchy wymiotne :)))


Nie do końca, bo nie wiesz tak naprawdę ile osób skorzysta z tego typu
obliczeń wyszukując to przez google.

Pozdrawiam,
Washko

tensor1

Wlasnie dlatego proponowalem mu prace naukowa na ten temat :)


Prace naukowe to ja pisze, ale w zupełnie innej dziedzinie. Ta grupa to moje
hobby. No cóż różne są zboczenia. A tak poważnie zapraszam do merytorycznej
dyskusji.

Tensor1

tensor1
Ponieważ dyskusja na temat kredytów w CHF jest ciągle żywa, nieskromnie i po
raz ostatni przypominam swoje "wypociny".
Tensor1
Automatyczne przewalutowanie kont walutowych na euro 1.1.2002 wedlug kursow z 1.1.1999 >? 1 euro = 1,95 DM
rachunek walutowy a'vista z kartą
Kredyt walutowy w PKO bp
KARTY WALUTOWE W JAKICH BANKACH
Konto firmowe do płatności walutowych
PRZELEW na rachunek walutowy
jak stracić na kredycie walutowym
  • botanika budowa kwiatu sosny
  • otwock osiedle morskie oko
  • leave home
  • gingiwektomia zewnetrzna
  • czy wyniki matur 2007 beda w internecie
  • Spis wiadomości z grup dyskusyjnych ^^ Indeks